Česká Menopauzální a Andropauzální Společnost

O společnosti

Historie zájmu o menopauzu a klimaktérium v někdejším Československu začala před 40 léty v listopadu 1973, kdy se uskutečnila první konference Československé gynekologické společnosti nazvaná „Klimaktérium“ v Bratislavě na Slovensku. Konference ukázala, že menopauza je důležitým objektem zájmu československých gynekologů.

Bohužel menopauza zůstala v Československu okrajovým gynekologickým problémem zdravotní péče a politický systém země nepodporoval spolupráci se západními zeměmi.

Druhá konference „Klimaktérium a sénium“ se konala opět v Bratislavě, ale až v roce 1985 a její úspěšné závěry byly již aplikovány do klinické praxe.

V roce 1994 již v rozdělené zemi se konala česká konference „Gynekologická endokrinologie“ v Hradci nad Moravicí, v níž část věnovanou klimaktériu a menopauze přednesl Doc.MUDr.Josef Donát,DrSc, zakladatel České menopauzální společnosti. Společnost založil na ustavující konferenci 7.června 1995 v Praze.

První vědecká konference o menopauze se uskutečnila v Praze 5.-7.června 1996 na téma

„Rizika menopauzy – prevence a léčba“. Druhá konference se uskutečnila rovněž v Praze ve dnech 4.-6.června 1998 s velkou mezinárodní účastí. Vůdčí osobnosti světové menopauzy jako Utian z USA, Schneider z NSR, Rozenbaum z Francie, Birkhauser ze Švýcarska, Pines z Izraele, Mc Lennan z Austrálie, Metka z Rakouska, Milewicz z Polska, Motta z Itálie a další přijeli do Prahy se svými přednáškami.

Obou těchto konferencí se zúčastnilo na 400 účastníků a společnost v této době měla 323 členů.

Od roku 2002 do roku 2007 Česká menopauzální a andropauzální společnost organizovala konference o menopauze každý rok, od roku 2008 každý druhý rok v úzké součinnosti se Slovenskou společností pro gynekologickou endokrinologii a klimaktérium.

V roce 2002 se Česká menopauzální společnost rozdělila na dvě části jako nezávislá a interdisciplinární Česká menopauzální a andropauzální společnost (ČMAS) pro klimaktérium ženy a muže a Společnost pro otázky menopauzy (SOM) pro gynekology, která je sekcí České gynekologické a porodnické společnosti. Nyní má ČMAS 162 členů a SOM 204 členů.

Společnost pro otázky menopauzy od roku 1995 a od roku 2002 Česká menopauzální a andropauzální společnost zorganizovaly celkem 11 vědeckých konferencí v Praze (1996, l998, 2000), Hradci Králové (2002, 2003, 2005), Ostravě (2004), Brně (2006), Hradci nad Moravicí (2007), Špindlerově Mlýně (2009) a na Seči (2011) a separátně 3 interdisciplinární konference „Klimakterická medicína pro praktické lékaře“ v Ostravě (1996, 1999) a v Olomouci (1997).

Od roku 2008 jsou konference ČMAS a SOM konány kolem 18. října, což je Světový den menopauzy. Hlavním tématem poslední 11.konference, která se konala na Seči ve dnech 14.-16. října 2011, byl klimakterický syndrom a jeho hormonální a alternativní léčba.

Prof.Donát je předsedou obou společností od jejich založení dodnes. Výbor obou společností je volen každé 4 roky, příští volby budou v prosinci 2014. Místopředsedou ČMAS je doc.MUDr.Peter Koliba,CSc., vědeckým sekretářem je MUDr.Jaroslav Jeníček,CSc.a pokladníkem MUDr.Tomáš Fait,Ph.D. Členem výboru je prof.MUDr Jaroslav Blahoš,DrSc., členy revizní komise jsou prof.MUDr.Jaroslav Živný,DrSc. jako předseda, prof.MUDr.Jan Hořejší,DrSc a prim.MUDr. Ladislav Hanousek jako členové.

ČMAS je rovněž aktivní mezinárodně: je přidružena k Mezinárodní menopauzální společnosti (IMS) jako člen Konsilu přidružených menopauzálních společností (CAMS), řadu let byla členem Evropské menopauzální společnosti (EMAS). Prof.Donát byl zahraničním členem Severoamerické menopauzální společnosti (NAMS) v letech 1997-2013.

V současné době si ČMAS klade za cíl:

  1. Podporovat studium všech aspektů klimaktéria žen a mužů, zvláště u postmenopauzálních žen s estrogenním deficitem

  2. Organizovat konference o menopauze každé 2 roky. Příští, 12. konference se bude konat v roce 2014.

  3. Spolupracovat s lékaři ostatních specializací a všeobecnými lékaři prostřednictvím konferencí, časopisu Klimakterická Medicína a dalších medicínských časopisů.

  4. Informovat ženy a muže o zdraví ve starším věku, o preventivních diagnostických metodách a léčbě v časopisech, přednáškách a ostatních mediích.

  5. Spolupracovat s IMS na přípravě 15.Světového kongresu o menopauze v Praze v roce 2017.

Informace o ČMAS bylo možno v letech v letech 2006 – 2012 najít na www: meno-osteo.cz,

od října 2013 na obnovených www: meno-andro.cz.

Prof.MUDr.Josef Donát,DrSc.