Česká Menopauzální a Andropauzální Společnost

Členství v ČMAS je podmínené členstvím v ČLS JEP

Přihláška řádného člena ČLS JEP je ke stažení zde.


Do každé odborné společnosti – spolku lékařů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku!


Přihlášku do společnosti – spolku lékařů doručte na adresu:

Členská evidence ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26, Praha 2

tel. 224 266 216, fax. 224 266 212, e-mail: cle@cls.cz

Roční členský příspěvek 400.-Kč pro lékaře a VŠ a 200 Kč pro ostatní zdravotníky a studenty