Česká Menopauzální a Andropauzální Společnost

Odkazy

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně: www.cls.cz

Česká gynekologická a porodnická společnost: www.cgps.cz

Ministerstvo zdravotnictví ČR: www.mzcr.cz

Světový kongres IMS v Cancun, Mexico: http://www.imscancun2014.com/

Světová menopauzální společnost: International Menopause Society  http://www.imsociety.org/

Severoamerická menopauzální společnost: http://www.menopause.org/

Menopauza není pauza vichy.cz

O čem se mlčí: Klimakterický syndrom se dá léčit i bez hormonů zeny.cz

Osteoporóza: krehkekosti.sk