Česká Menopauzální a Andropauzální Společnost

Prohlášení výboru ČMAS

Prohlášení výborů České menopauzální a andropauzální společnosti ČLS JEP a Sekce pro otázky menopauzy ČGPS ČLS JEP k léčbě estrogeny u žen v časné postmenopauze

Výbory obou společností považují za svoji povinnost vydat prohlášení o nutnosti vyjasnit a rozšířit současné znalosti o hormonální terapii, zahájené brzy po menopauze. Dramatické změny v názorech na postmenopauzální hormonální terapii (HT), následující po prvních informacích o výsledcích studie Women´s Health Iniciative (WHI) v roce 2002, přinesly falešné závěry a doporučení pro lékaře předepisující HT ze strany lékových agentur FDA, EMA a SÚKL a velké populaci žen v časné postmenopauze odpírání potřebné HT. Obrovskému počtu žen se zhoršila kvalita života, v mnoha případech mohlo dojít k ohrožení zdraví, především z následků osteoporózy a aterosklerózy. Studie provedená na velkém počtu starých a ne zcela zdravých žen s konjugovanými koňskými estrogeny (conjugated equine estrogen (CEE) s medroxyprogesteron acetátem (MPA) negativně ovlivnila výsledky u žen začínajících HT deset a více let po menopauze. Přehodnocení studie WHI v posledních letech se zaměřilo na výsledky s HT zahájenou brzy po menopauze.