Česká Menopauzální a Andropauzální Společnost

Základní pojmy

Arteficiální menopauza

Definice a rozdělení: Arteficiální nebo indukovaná menopauze je definována jako ztráta menstruace, která následuje po chirurgickém odstranění obou ovarií s hysterektomií nebo bez hysterektomie, a nebo iatrogenním zničením ovariální funkce radioterapií nebo chemoterapií. Termín chirurgická menopauza odpovídá chirurgickému výkonu bilaterální ovariektomie u dosud menstruujících žen. Bilaterální ovariektomie je nejčastější příčinou chirurgické menopauzy. Hysterektomie bez ovariektomie sice vede k trvalé amenoree, ale ne k menopauze v pravém slova smyslu. Ženy po hysterektomii mohou mít normální ovariální produkci estrogenů až do nástupu fyziologické hormonální menopauzy. Po prosté hysterektomii ale ovaria přicházejí o část svého krevního zásobení a k vyhasnutí činnosti ovarií dochází dříve.

Číst dál: Arteficiální menopauza

Klimakterium

Definice: Klimaktérium je fáze v procesu stárnutí ženy, označující přechod z reproduktivní fáze do nereproduktivního stavu. Tato fáze zahrnuje premenopauzu, perimenopauzu a začátek postmenopauzy a končí úplným vyhasnutím reprodukční schopnosti.

Číst dál: Klimakterium

Terapie

Hormonální antikoncepce: U mladších žen v premenopauze a perimenopauze mohou být začínající příznaky klimakterického syndromu léčeny v rámci orálně užívané nízkodávkové antikoncepce. U zdravých žen, nekuřaček starších 40 let, má tato antikoncepce příznivé účinky včetně omezení návalů horka a stabilizace menstruačního cyklu (prevence metrorrhagie).

Číst dál: Terapie

Perimenopauza

Definice: Termín perimenopauza by měl zahrnovat čas před menopauzou (zpravidla několik měsíců až 1 rok), kdy se začínají objevovat endokrinní a klinické rysy blížící se menopauzy a první rok po menopauze. Je to doba významných hormonálních změn v oblasti hypofýzo-ovariální, provázejících dobu kolem menopauzy.

Číst dál: Perimenopauza

Premenopauza

Definice: období před menopauzou, kdy se začínají objevovat menstruační potíže typu plus s častějším nebo silnějším menstruačním krvácením, někdy i vazomotorické příznaky klimakterického syndromu. Žádná definice však nedokáže upřesnit, kdy toto období začíná. Jeho začátek má značnou individuální variabilitu zhruba po 40.roce věku a jeho hranicí směrem k poslední menstruaci – menopauze - jsou poruchy menstruačního cyklu typu minus – vynechávající a slabé menses z nedostatku estrogenu.

Číst dál: Premenopauza

Menopausa

Menopauza je definována jako trvalé ukončení menstruace v důsledku ztráty ovariální folikulární aktivity.

Číst dál: Menopausa