Česká Menopauzální a Andropauzální Společnost

Fait
Doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

předseda

 • Gynekologicko-porodnická klinika 2.LFUK a FN Motol
 • V Úvalu 84
 • 15006 Praha 5
 • tel: +420  224 434 295
 • e-mail:   tfait@seznam.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc.

místopředseda

 • Gynekologie a porodnictví 
 • Sokolská 1662/35
 • 12000 Praha 2
 • tel: 222-544608
 • e-mail:   jajegyn@seznam.cz
MUDr. Křepelka Petr, PhD.

vědecký sekretář

MUDr. Koliba Peter

pokladník

 • Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
MUDr. Donátová Nora

předseda revizní komise

 • DoMeNa,s.r.o.
 • Bratří Štěfanů 891
 • 50003 Hradec Králové 3
 • tel: 495-865255
 • e-mail:   n.donatova@centrum.cz
MUDr. Turčan Pavel

člen revizní komise

 • Centrum MEDIOL, s.r.o.
 • Masarykova 903/11
 • 77200 Olomouc 2
 • tel: 607-633611
 • e-mail:  turcanp@seznam.cz
MUDr. Kudělka Hynek

člen revizní komise

 • GYNET s.r.o.
 • Lumírova 2
 • 70030 Ostrava-Výškovice
 • tel: 596-747050
 • e-mail:   kudelka.h@gynet.cz
MUDr. Navrátil Pavel, CSc.

člen výboru

 • Urologická klinika FN
 • Sokolská 581
 • 50005 Hradec Králové
 • tel: 495-833793,3564
 • e-mail:  navratil@fnhk.cz