Česká Menopauzální a Andropauzální Společnost

Fait
Doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

předseda

 • Gynekologicko-porodnická klinika 2.LFUK a FN Motol
 • V Úvalu 84
 • 15000 Praha 5
 • tel: +420  224 434 295
 • e-mail:   tfait@seznam.cz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc.

místopředseda

 • Gynekologie a porodnictví 
 • Sokolská 1662/35
 • 12000 Praha 2
 • tel: 222-544608
 • e-mail:   jajegyn@seznam.cz
MUDr. Křepelka Petr, PhD.

vědecký sekretář

MUDr. Koliba Peter, MHA

pokladník

 • GPK 1.LF UK a FN Bulovka
 • Budínova 67/2
 • 181 00 Praha 8
 • tel: +420 266 083 228
 • e-mail: peterkoliba@seznam.cz
MUDr. Pavel Turčan, FECSM

předseda revizní komise

 • MEDIOL, s.r.o..
 • Na Šibeníku 26
 • 77900 Olomouc 
 • tel: 
 • e-mail: turcanp@seznam.cz

MUDr. Irena Bočková, Ph.D.

člen revizní komise

 • Porodnická a gynekologická klinika FN HK
 • Sokolská 581
 • 500 05 Hradec Králové
 • tel: 495 831 111
 • e-mail: i.sorm@seznam.cz
MUDr. Petr Jureček

člen revizní komise

 • Rožnovská 241
 • 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
 • tel: 556 831 208
 • e-mail: petrjur2@seznam.cz

Doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.

člen výboru

 • Gynartis s.r.o.
 • 17. listopadu 595/38
 • 708 00 Ostrava – Poruba
 • tel: 
 • e-mail:  koliba@gynartis.cz